Algemene Voorwaarden:
*Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats.

* De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Angela Martens 50% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen. Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden.
*Angela Martens vermeldt alle tarieven van de behandelingen zichtbaar in de salon en op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw.
*De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur binnen 7 dagen na behandeldatum over te maken.
*Angela Martens is aangesloten bij het Wkkgz.
*Angela Martens kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
*Overige algemene voorwaarden zijn te vinden op de side van SER onder Uiterlijke Verzorgingsbranche.
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver